• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Home
 • Blog
 • The first photos of the BASHTO Variable boccia ramp published
Thursday, 30 September 2021 18:28

The first photos of the BASHTO Variable boccia ramp published

Written by bashtosports.com
Just as the Perseverance spacecraft is bringing you unique video footage of the surface of Mars that no human has ever seen before, we are bringing you similarly unique footage. After a year of technical and design development by the BASHTO SPORTS team, we are bringing you the world's first photos of the BASHTO Variable boccia ramp...

A few days ago, no one saw it. No one could touch it. No one could try it on. No one could own it. But that is changing now. The BASHTO Variable boccia ramp had its premiere just recently (18/09/2021) at the OMD Farfalletta boccia club in Žilina and 2 days later also at the Boccia ZOM Prešov.

Participants of the presentations, who tested the ramp, were Slovak boccia players and their sport assistants. Here are some of their comments:

Boris Klohna, chairman of ZOM Prešov, boccia player of BC3 category and multiple Slovak champion, said: "This is a revolutionary boccia ramp concept. Excellent stability, easy folding and many variations of components to choose from... There is nothing like it in the world. I will definitely buy this ramp when it is placed on the market."

Ľuboslava Figurová, president of OMD Farfalletta Žilina, sport assistant of boccia players of BC3 category, said: "The quality of the game and success in boccia depends to a large extent on the quality and availability of sport equipment, especially in the BC3 category. The BASHTO Variable ramp meets the criteria of availability, functionality, easy handling and original functional design. When possible, we want to buy it for our Sport Club as well."

BASHTO SPORTS developers expect to place the BASHTO Variable boccia ramp on the market at the beginning of next year. The online 3D configurator will also be launched at this time. This is a web-based application through which you will be able to select the material, shape, technology and colours for each part of the ramp individually from any part of the world on your computer and from the comfort of your home by clicking on the options. Engraved with your name, your club logo or your country's flag. At the same time, you'll see the entire ramp assembly in your chosen design in a 3D view with 360 degree rotation and a price tag...

Do you want to see it? Do you want to get to know it? Do you want to click it? Coming soon... At your home... In your living room... On your computer...

We are also attaching some photos from the presentations for your consideration.

The project is implemented thanks to the financial support of the European Social Fund from the Human Resources Operational Programme managed by the Implementing Agency of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic. More info about the project can be found in the annex below.

„Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2“


Ondrej Bašták-Ďurán BASHTO SPORTS
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02
Kód projektu: 312041X587
Názov projektu: Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2
Realizácia projektu: 11.2020 – 10.2021
Rozpočet projektu: 109 840,16 €
Spolufinancovanie: 10 %
Cieľová skupina: osoby so zdravotným postihnutím

Ciele projektu:

Cieľom nášho projektu je vývoj a výroba športového zariadenia - variabilnej boccia rampy - tzv. skladačky. Boccia je paralympijský šport určený ľuďom s tým najťažším telesným postihnutím. Boccia rampa slúži hráčovi na udelenie rýchlosti a smeru boccia lôpt. V súčasnosti ponúkame zákazníkom 6 druhov boccia rámp. Ponuku chceme rozšíriť o 7-mu boccia rampu, ktorú si zákazník vyskladá sám z rôznych komponentov rôzneho tvaru, prevedenia, materiálov a dizajnu.

Aktivity projektu:

Podaktivita 1 - Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.
Časový harmonogram aktivity: Podaktivita bude realizovaná prvý až desiaty mesiac realizácie. Žiadateľ bude pri výbere vhodnej technológie a spôsobu výroby finálneho produktu priebežne spolupracovať s tromi reprezentatívnymi organizáciami.

Podaktivita 2 - Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
Časový harmonogram aktivity: Podaktivita bude realizovaná počas jedenásteho mesiaca Žiadateľ bude pri výrobe vzorky finálneho produktu priebežne spolupracovať s reprezentatívnymi organizáciami. Máme prisľúbenú spoluprácu organizácií a športových klubov Boccia ZOM Prešov, OMD Farfalletta Žilina, OZ M.A.J. Košice. Jednáme aj s inými subjektami.

Podaktivita 3 - Prezentácia na domácom trhu
Cieľ podaktivity: Prezentácia finálnej verzie variabilnej boccia rampy pre osoby s ŤZP na domácom aj zahraničnom trhu formou:
- web stránka/podstránka o výrobku (www.bashtosports.com/variable)
- minimálne 1x účasť na výstave alebo zorganizovanie minimálne 1 informačného seminára s účasťou minimálne 3 reprezentatívnych organizácií za účelom prezentácie výrobku.

Riadenie projektu

- - - - -
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk , www.employment.gov.sk


Photogallery

 • 1 - boccia rampa BASHTO Variable
 • 2 - boccia rampa BASHTO Variable
 • 3 - boccia rampa BASHTO Variable
 • 4 - boccia rampa BASHTO Variable
 • 5 - boccia rampa BASHTO Variable
 • 6 - boccia rampa BASHTO Variable
 • 7 - boccia rampa BASHTO Variable

Simple Image Gallery Extended

Partners

How to find us

Mailchimp

About us

Our company has been operating on the market since 2013 and is a manufacturer of professional sports equipment for disabled athletes with a focus on Paralympic sport - BOCCIA.

We supply our products to a number of subjects both in Slovakia and abroad.

Contact us

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Nám. SNP 207

049 22 Gemerská Poloma, Slovakia

+421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK95 1100 0000 0029 4811 3295