• 1
  • 2
  • 3

Športová výbava

Hráči boccie potrebujú na hru boccia lopty. Sada boccia lôpt pozostáva zo 6 červených, 6 modrých a 1 bielej lopty. Najlepší spôsob skladovania boccia lôpt je v špeciálnych kufríkoch, ktorých výplň je vyrezaná na mieru pre každú jednu loptu v guľovom tvare. Takto si lopty zachovajú guľatý tvar. Ďalšie doplnky, ktoré hráči používajú sú držiaky na boccia lopty, ktoré sú upevnené k vozíku, položené na kolenách, alebo na zemi.

K hre boccia sú potrebné aj rozhodcovské potreby: merítko a ukazovátko, ďalej pásky ohraničujúce ihrisko, ukazovateľ skóre a iné.

Kategória hráčov BC3 potrebuje na hru aj boccia rampu – asistenčnú pomôcku, vďaka ktorej môžu do ihriska „hádzať“ lopty aj hráči, ktorí to nedokážu vlastnou končatinou.

Kategórie hráčov v boccii

Hráči klasickej boccie sú rozdelení do 5 kategórií podľa miery zdravotného postihnutia. Klasifikáciu do jednotlivých kategórií robí klasifikačný lekár podľa predpísaných pravidiel. Pre všetky kategórie platí pravidlo, že hráč musí mať postihnuté všetky 4 končatiny. Stručne však kategórie možno popísať nasledovne:

Kategória BC1: Hráči s detskou mozgovou obrnou s vážnejším postihnutím. Pri hre im pomáha asistent, ktorý podáva loptu, nastavuje vozík, upravuje hráča vo vozíku.

Kategória BC2: Hráči s detskou mozgovou obrnou s ľahším postihnutím. Hru zvládajú samostatne.

Kategória BC3: Hráči s rôznymi diagnózami vrátene detskej mozgovej obrny, ktorí majú natoľko vážne postihnutie, že nie sú schopní odhodiť loptičku do ihriska vlastnými končatinami. Na hru potrebujú pomôcku – boccia rampu, ktorú podľa ich pokynov ovláda asistent. Asistent musí byť počas hry otočený chrbtom k ihrisku. Posledný sa loptičky musí dotknúť hráč.

Kategória BC4: Hráči s rôznymi diagnózami okrem detskej mozgovej obrny, ktorí hru zvládajú samostetne.

Kategória BC5: Hráči, ktorí pre silnejšie horné končatiny nemôžu hrať v kategóriách BC2 a BC4

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Sme distribútori výrobkov dánskej firmy Handi Life Sport na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výrobu športových pomôcok pre hendikepovaných, zvlášť na šport boccia.

Sme ľudia, ktorí sa venujú športu boccia po stránke organizačnej, trénerskej, asistenčnej i propagačnej.

Kontaktujte nás

Ondrej Bašták-Ďurán
BASHTO SPORTS

Pionierov 607

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

 

+421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK29 1100 0000 0029 2790 3175