• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Stručné pravidlá boccie

Stručné pravidlá boccie

 1. Základným princípom boccie je vrhanie loptičiek čo najbližšie k cieľu.

  Boccia

 2. Bocciu môžu proti sebe hrať:
  • jednotlivci (jeden proti jednému, každý hráč má po 6 loptách)
  • páry (dvaja proti dvom, každý hráč má po 3 loptách)
  • tímy (traja proti trom, každý hráč má po 2 loptách)

 3. Boccia lopty sú kožené a plnené granulami. Sada boccia loptičiek obsahuje 13 lôpt: 6 červených, 6 modrých, jedna biela, cieľová loptička (jack – čítaj džek). Lopty majú predpísané parametre:
  • obvod loptičky: 270 ± 8 mm
  • váha loptičky: 275 ± 12 g

 4. Boccia sa hrá na hladkom a rovnom povrchu, prevažne v interiéry. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 6×12,5m (viď nákres). Ihrisko pozostáva z týchto častí:
  • boxy: v nich sa nachádzajú hráči počas hry
  • hracie pole: sem hráči hádžu svoje loptičky; hracie pole sa delí na:
   • priestor pred V-čiarou: do tohto priestoru nesmie na začiatku smeny padnúť cieľová loptička, musí byť hodená za V-čiaru
   • priestor za V-čiarou
   • stred hracieho poľa je označený krížom

 5. Súťažiaci počas hry zotrváva v boxe s rozmermi 1×2,5m, v rámci ktorého sa môže pohybovať, avšak pri vrhu nesmie mať prešľap. V prípade, že hrajú jednotlivci, obsadzujú stredné boxy 3, 4, pričom hráč s červenými loptami je vždy naľavo. Keď hrajú páry, hráči obsadzujú boxy od 2 do 5 a farby sa striedajú počínajúc červenou v 2. boxe (červený 2, modrý 3, červený 4, modrý 5). Podobne pre tímy sú obsadené všetkých 6 boxov a hráči ich obsadzujú striedavo počnúc hráčom s červenými loptičkami v 1. boxe.

 6. Hráči počas odhodu loptičky sedia – buď na invalidnom vozíku, alebo na stoličke. Hráči môžu aj stáť, v takom prípade by však mali stáť všetci hráči.

  Nákres kurtu

 7. Hra pozostáva zo 4 smien, u tímov zo 6 smien. Počas každej smeny, musia hráči vyhádzať všetky svoje lopty. Skóre sa určuje podľa pravidla, že skórujú všetky lopty, ktoré sú k cieľovej loptičke bližšie ako najbližšia súperova lopta. Body za skórujúce loptičky sa sčítajú za všetky 4 smeny.

 8. V prípade rovnakej vzdialenosti loptičiek od jacka sa do skóre započítavajú obe loptičky.

 9. V prípade rovnakého skóre na konci zápasu sa hrá extra smena: tie-break. Smena začína položením jacka na kríž. Smenu začína hráč, ktorý vyhral lós. Kto vyhrá tie-break, vyhrá celý zápas, pričom loptičky z tie-breaku sa do skóre nezapočítavajú. Ak by zápas skončil 4:4 a tie-break by vyhral modrý, konečný stav je 4:4 s výhrou modrého. Ak by tie-break skončil remízou, opakuje sa až kým jeden z hráčov vyhrá.

 10. Smena začína odhodením jacka do odhodového územia ihriska. Jack musí zastať za V-čiarou, inak je odobratý a smenu začína hráč súpera, ktorý je naľavo od hráča, ktorý hodil jacka mimo odhodové územie. Jack sa takto posúva od hráča k hráčovi, až kým je vrhnutý do odhodového územia za V-čiaru.

  V hre jednotlivcov sa v hode jacka hráči v každej smene striedajú. Pre páry a tímy sa jack v každej smene posúva z ľavého krajného boxu k pravému – každý hráč odhodí jacka jeden krát.

 11. Ak sa počas hry dostane jack mimo hraciu plochu, umiestňuje sa na kríž a hra pokračuje ďalej podľa pravidiel.

 12. Prvú, kontaktnú loptičku hádže ten istý hráč, ktorý hádzal jacka. Snaží sa hodiť čo najbližšie k bielej lopte. V prípade, že je hod platný – loptička zostala v odhodovom území a hráč nemal počas hodu prešľap – nasleduje súper. Snaží sa dostať svoju loptičku bližšie k jackovi, ako jeho protihráč. Hráči sa striedajú v hodoch podľa pravidla – vždy je na rade ten, ktorý je ďalej od bielej lopty.

 13. Hodená loptička je platná, pokiaľ po vrhu zostala v hracom poli ihriska a ani počas kotúľania neprekročila vonkajšiu čiaru.

 14. Hráči majú na vyhádzanie všetkých svojich loptičiek časový limit. Meria sa čistý čas hry – pre jednotlivý hod je to čas od vyzvania hráča na hod rozhodcom až po zastavenie hodenej loptičky na kurte. Pre rôzne kategórie hráčov sa časový limit na hru líši, pohybuje sa od 4 do 8 minút.

 15. V prípade porušenia pravidiel rozhodca udeľuje hráčovi trest: napomenutie (napr. nešportové správanie), vylúčenie (napr. opustenie kurtu počas hry), odobratie hodenej loptičky (napr. hodenie loptičky mimo poradia), 2 trestné loptičky (napr. aut vozíkom v boxe počas odhodu loptičky),…

Pravidlá boccie BISFed

 

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Naša firma funguje na trhu od roku 2013, je výrobcom profesionálneho športového vybavenia pre zdravotne postihnutých športovcov s hlavným zameraním na paralympijský šport BOCCIA.

Naše výrobky dodávame množstvu subjektov na Slovensku aj v zahraničí.

Mailchimp

Kontaktujte nás

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Nám. SNP 207

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

Tel: +421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK95 1100 0000 0029 4811 3295