• 1
 • 2
 • 3
piatok, 10 august 2018 12:25

OMD Boccia sústredenie Čičmany 2018 - vyhodnotenie

Napísal(a)

V dňoch 5. až 9. augusta 2018 sa v priestoroch penziónu Bystrík v Čičmanoch uskutočnil 7. ročník Boccia sústredenia v Čičmanoch. Podujatie je organizované klubom OMD Farfalletta Žilina v spolupráci s firmou BASHTO SPORTS.

Podujatia sa zúčastnilo 14 hráčov zo všetkých kategórií klasickej boccie  BC1 až BC4 a hráči integrovanej boccie BCi. Spolu s hráčmi sa podujatia zúčastnili ich asistenti a organizačný tím.

Hráči trénovali trojfázovo:

 • doobeda prebiehali tréningové cvičenia zamerané na konkrétnu hráčsku zručnosť – hádzať vybraným smerom (boccia „šúlen“) a hádzať – dorážať  do vybranej vzdialenosti (poličky),
 • poobede prebiehal turnaj jednotlivcov:  hráči boli rozdelení podľa výkonnosti do dvoch kategórií (A - výkonnejší, B - s nižším výkonom) a paralelne prebiehali 2 turnaje pre každú kategóriu zvlášť a to systémom zápasy v skupinách a postup do finále – jack bol stále umiestňovaný asistentom do inej časti kurtu (modifikovaný zápas)
 • pred a po večeri prebiehal turnaj tímov v integrovanej boccii, v ktorom súťažilo 8 tímov zložených z hráčov a ich asistentov systémom každý s každým v 2 štvorčlenných skupinách, s postupom 2 najlepších tímov do finálových zápasov.

Výsledky hráčov v prvej tréningovej fáze boli kvantifikované a hráči boli usporiadaní do tabuľky podľa úspešnosti. Svoje výsledky v tréningových aktivitách si zapisovali do tréningového listu hráča. V boccia „šúlene“ mohli získať maximálne 444 bodov v poličkách 1500 bodov.

Najlepšími hráčmi tréningovej časti sa stali: 1. Michal Tižo (341), 2. Ľuboš Kondela (302) a 3. Barbora Matejčíková (218). Michal Tižo si domov odniesol putovný pohár pre najlepšieho hráča tréningu. Poradie ostatných hráčov ako aj podrobnejšie údaje o ich výkone prináša nasledovná tabuľka:

Dni

6.8.2017

8.8.2017

Priemerný

 

Počet bodov

Pondelok

Streda

DEŇ ŠÚLENU

DEŇ POLIČIEK

Hráči

Počet získaných bodov na deň

1

Michal Tižo

387

294

341

2

Ľuboš Kondela - Indi

229

374

302

3

Barbora Matejčíková

238

197

218

4

František Fábry

263

140

202

5

Romana Záslavová

198

162

180

6

Michal Vandlík

237

49

143

7

Ľubka Niklová

130

115

123

8

Lydka Lazová

160

82

121

9

Filipko Kondela

139

89

114

10

Denisa Oslejová

216

0

108

11

Majo Lukáč

130

19

75

12

Barborka Kondelová

101

0

51

13

Peťo Osvald

59

3

31

14

Zuzka Pilarčíková

37

0

19

15

Richard Hlinka

34

3

19

Turnaj jednotlivcov v modifikovaných zápasoch bol vyhodnotený v kategórii A a B.

Víťazmi v kategórii A sa stali:

 1. Ľuboš Kondela
 2. Michal Tižo
 3. Barbora Matejčíková

Víťazmi v kategórii B sa stali:

 1. Ľubka Niklová
 2. Michal Vandlík
 3. Denisa Oslejová

Víťazi turnaja jednotlivcov boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Podrobné výsledky zápasov v skupinách a finále ukazujú tabuľky v prílohe.

Do turnaja tímov v integrovanej boccii nastúpilo 8 tímov v zložení:

i-boccia

Hráči

Tímy

Názov tímu

z A skupiny

z B skupiny

z asistentov

z náhradníkov

Skupina A

Tím 1

Padlých hrdinov

Ľuboš Kondela

Peťo Osvald

Milan Ivan

 

Tím 2

Víťazná trojka

Michal Tižo

Zuzka Pilarčíková

Jozef Kosnáč

 

Tím 3

Borci

František Fábry

Richard Hlinka

Rasťo Terek

 

Tím 4

Slniečka

Ľubka Niklová

Lydka Lazová

Andrej Duleba

 

Skupina B

Tím 5

Lúč

Romana Záslavová

Michal Vandlík

Aďka Vandlíková

 

Tím 6

Mississippi

Barbora Matejčíková

Denisa Oslejová

Iveta  Šemlová

Jaro Bitara

Tím 7

Hviezdni začiatočníci

Janka Tižová

Majo Lukáč

Alena Lukáčová

 

Tím 8

Čičmianske diviaky

Ondrej Bašták Ďurán

Filipko Kondela

Ľubka Figurová

Barborka Kondelová

Víťazi turnaja tímov v integrovanej boccii sa stali: 1. Padlých hrdinov, 2. Mississippi a 3. Čičmianske diviaky. Víťazi turnaja tímov boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Podrobné výsledky zápasov nájdete v prílohe správy.

Pomer povinností v rámci tréningu boccia a voľného času, program bol vyvážený. Účastníci boccia sústredenia mali dostatok voľného času – delenie na skupinu A a B umožňovalo hráčom z jednej skupiny užiť si voľna, kým tá druhá trénovala – ktorý mohli využiť prechádzkami po Čičmanoch, či priateľským rozhovorom. Utorok bol dňom, kde boli niektoré tréningové aktivity nahradené voľnom. Spestrením sústredenia bola stolová hra schoelen („šúlen“).

Tretia fáza tréningu – integrovaná boccia tímov – je už tradične najživšou časťou sústredenia. Jednak sa súťaže zúčastňovali všetci účastníci – hráči aj s asistentmi – ale samotná hra tímov je bohatá na sociálnu interakciu, keďže hráči musia medzi sebou komunikovať, ak chcú v hre uspieť. V tejto časti tréningu takisto nebol kladený dôraz na 100% dodržiavanie pravidiel boccie – asistenti BC3 sa mohli pozrieť po odhode do kurtu, na prešľapy v boxoch sa upozorňovalo, ale netrestali sa, súperi si mohli navzájom komentovať hru a nebolo to chápané ako vyrušovanie a tréner mohol radiť hráčom pri jednotlivých hodoch.

Po 3 fáze tréningu nasledoval voľný program, ktorý časť účastníkov využila na spoločenské hry. Iní účastníci si posedeli v družných debatách a tí unavenejší sa nenápadne vzdialili na svoje izby.

Atmosféra sústredenia bola priateľská a účastníci z neho odchádzali obohatení o športové zručnosti, ako aj o dobre strávený čas s priateľmi.

7. ročník boccia sústredenia v Čičmanoch bol zakončený slávnostným odovzdávaním množstva vecných cien.

Ondrej Bašták Ďurán
tréner boccia sústredenia

 • IMG_0155
 • IMG_0254
 • IMG_0257
 • IMG_0259
 • IMG_0270
 • IMG_0274
 • IMG_0282
 • IMG_0288
 • IMG_0294
 • IMG_0295
 • IMG_0314
 • IMG_0319
 • IMG_0326
 • IMG_0330
 • IMG_0332
 • IMG_0343
 • IMG_0345
 • IMG_0350
 • IMG_0352
 • IMG_0357
 • IMG_0361
 • IMG_0363
 • IMG_0369
 • IMG_0408
 • IMG_0410
 • IMG_0413
 • IMG_0427
 • IMG_0428
 • IMG_0441
 • IMG_0443

Simple Image Gallery Extended

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Sme distribútori výrobkov dánskej firmy Handi Life Sport na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výrobu športových pomôcok pre hendikepovaných, zvlášť na šport boccia.

Sme ľudia, ktorí sa venujú športu boccia po stránke organizačnej, trénerskej, asistenčnej i propagačnej.

Kontaktujte nás

Ondrej Bašták-Ďurán
BASHTO SPORTS

Pionierov 607

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

 

+421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK29 1100 0000 0029 2790 3175