• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vedenie tréningov boccie

Pre športové kluby, sociálne zariadenia, školy, či záujmové skupiny ponúkame tréningy boccie vedené skúseným trénerom tohto športu. Tréningy vedie Ondrej Bašták Ďurán, ktorý je držiteľom osvedčenia trénera športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou zdravotná telesná kultúra, alebo jeho asistent podľa plánov zostavených trénerom. Ondrej Bašták Ďurán je aj autorom tréningovej príručky boccie, v ktorej sú popísané základné techniky tréningu v bocci. Ponúkame nielen vedenie tréningov, ale aj vypracovanie tréningových materiálov a vyhodnotenie tréningových aktivít, takže športovci dostanú spätnú väzbu o svojej úspešnosti.

Úspech v každej športovej disciplíne závisí od mnohých vecí, ale tréningy patria medzi tie z nich, ktoré sú nepostrádateľné. Pokiaľ máte cieľ dosiahnuť v športe boccia úspech a hľadáte pomocnú ruku, neváhajte sa na nás obrátiť.

Od roku 2012 do 2015 sme viedli tréningy boccie v Klube Farfalletta Žilina a CSS TAU Turie. V spolupráci s klubom Farfaletta organizujeme Sústredenia v bocci v Čičmanoch, kde sa športovci niekoľko dní venujú intenzívne tréningovým aktivitám.

Tréningy pozostávajú z rozcvičky, hlavnej tréningovej aktivity zameranej na nejakú tému, modifikovaných zápasov zameraných na rozvoj konkrétnej športovej zručnosti, klasických zápasov, ktoré sú organizované do klubovej mini-ligy a hrané s komentárom trénera a zúčastnených, integrovanej boccie, ktorá slúži ako relaxačná tréningová aktivita, počas ktorej sú do tréningového procesu priamo zapojení aj asistenti, či rodičia a rôznych súťažných aktivít vo forme hry.

Ďalším zariadením, kde sme viedli pravidelné tréningy boccie je DSS Jasanima Rožňava, ktoré ponúka svoje služby ľuďom s mentálnym postihnutím. Tréningy prebiehali každé 2 týždne po 2 hodiny, kedy si hráči mohli na relaxačnej úrovni zahrať integrovanú bocciu. Hráči DSS Jasanima a DSS Amália, ktorí sa tréningov zúčastňovali však nezostávajú s bocciou zatvorení v priestoroch zariadenia, ale vďaka bocci sa dostali na turnaje v integrovanej bocci v Prešove, Rožňave, alebo v Poľsku.

Cenová ponuka tréningov je stanovovaná individuálne a závisí od dohodnutých podmienok. Pokiaľ vás naša ponuka tréningov zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS

Partneri

Kde nás nájdete

O nás

Naša firma funguje na trhu od roku 2013, je výrobcom profesionálneho športového vybavenia pre zdravotne postihnutých športovcov s hlavným zameraním na paralympijský šport BOCCIA.

Naše výrobky dodávame množstvu subjektov na Slovensku aj v zahraničí.

Mailchimp

Kontaktujte nás

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Nám. SNP 207

049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

Tel: +421 949 737 543

info@bashtosports.com

SK95 1100 0000 0029 4811 3295